มนุษย์ Ambivert ใฝ่ฝันอยากเป็นผู้ทำลายกำแพงระหว่างผู้คน ทั้งเรื่องภาษาและทัศนคติเกี่ยวกับ LGBTQI คิดดี ทำดี พูดดีเป็นสรณะ และยังคงค้นหาความหมายของการเป็นมนุษย์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

1 2