นักเขียนอิสระ ชอบซื้อหนังสือมาแล้วไม่ยอมอ่านเพราะคิดว่ามันอาจจะสนุกขึ้นถ้าดองไว้ก่อน ผูกมิตรได้ง่ายเมื่อชวนไปร้านเบียร์คราฟต์ Being sarcastic อยู่เสมอแต่คนชอบคิดว่าล้อเล่น

1 2 4