นักเล่าเรื่องผู้สนุกกับการทดลองสื่อสารแบบใหม่อยู่เสมอ