อดีตบก.ดาโกะไทย 36 เล่ม ผู้เคยทำนิตยสารท่องเที่ยว Itchy Feet และมีผลงานไกด์บุ๊กอีกหลายเล่ม ทั้งโตเกียวบุรี, คิวชูหนึ่งรอบ และ Bangkok Japanese Restaurant Guide 2016-2017 ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับมังงะ และเปิดเพจชื่อ "เจแปนบุรี"