ว่างก็อ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก ชอบการนอนกลิ้งเรื้อนๆ อ่านหนังสือในมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน แต่ไม่ใช่นักอ่านตัวยงอะไรเพราะเชื่อว่า "ยิ่งกว่าการอ่านคือการอวดหนังสือ" แฮ่!