Kumano sanzan 3 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์

“Kumano sanzan” 3 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์

สายมูทั้งหลายมาทางนี้!! วันนี้เราจะพาไปมูกันถึงจังหวัดวากายามะ! แต่จะไปแค่ศาลเจ้าเดียวก็คงไม่พอ เราจะไปกันถึง 3 ศาลเจ้าใหญ่ที่เรียกว่า “Kumano sanzan” กันค่า

“Kumano Sanzan” เป็นชื่อเรียกของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าใหญ่ 3 ศาลเจ้าในบริเวณคุมาโนะ จังหวัดวากายะมะ ประกอบไปด้วย ศาลเจ้าคุมาโนะฮายาทามะไทฉะ ศาลเจ้าคุมาโนะฮอนกูไทฉะ และ ศาลเจ้าคุมาโนะนะจิไทฉะ

ก่อนจะไปรู้จักกับแต่ละศาลเจ้า เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับบริเวณคุมาโนะกันก่อน  บริเวณคุมาโนะกินพื้นที่ทั้งหมด 3 จังหวัดได้แก่ วากายามะ นารา และมิเอะ โดยมีเทือกเขาคุมาโนะที่เชื่อกันว่าเป็น “ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตย์ของเทพเจ้า”  นอกจากนี้ยังมีเส้นทางที่เรียกว่า “คุมาโนะโคโด” เส้นทางจาริกแสวงบุญไปยัง “คุมาโนะซันซัง” ซึ่งเส้นทางแสวงบุญนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2004

Kumano sanzan 3 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์


ศาลเจ้าคุมาโนะฮายาทามะไทฉะ


Kumano sanzan 3 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์

ว่ากันว่าศาลเจ้าสร้างขึ้นในปีค.ศ. 128 เพื่อเป็นที่สถิตของเทพเจ้าคุมาโนะที่เสด็จลงมาสู่โลกบนหินโกะโทะบิกิ ในศาลเจ้าคามิคุระ (ชื่อเดิมของศาลเจ้าคุมาโนะฮายาทามะไทฉะ) ในบริเวณศาลเจ้ามีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่ว่ากันว่ามีอายุกว่า 1,000 ปี ชื่อว่า “ต้นนากิ โนะ ไทจู” ซึ่งต้นไม้ต้นนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติประจำชาติอีกด้วย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีคนจำนวนมากแวะมาสักการะบูชาขอพรเรื่องคู่ครองและขอพรเรื่องการเดินทางให้ปลอดภัย นอกจากนี้ในศาลเจ้ายังมี “ชิมโปคัง” พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวมรวมสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นสมบัติแห่งชาติของญี่ปุ่นเอาไว้กว่า 1,200 ชิ้น ให้เข้าไปชมได้ โดยมีค่าเข้าเพียง 500 เยน

การเดินทาง : จากป้ายรถบัส Gongenmae เดินประมาณ 1 นาที

Kumano sanzan 3 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์


ศาลเจ้าคุมาโนะฮอนกูไทฉะ 


Kumano sanzan 3 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์

ศาลเจ้าคุมาโนะฮอนกูไทฉะ ว่ากันว่าเป็นอีกหนึ่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้เดินทางมาเยือนมากมายตั้งแต่ยุคเฮอัน ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเทือกเขาคิอิ ปกคลุมไปธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จุดเด่นอย่างแรกของศาลเจ้าคือ เสาโทริอิไม้ขนาดใหญ่ที่หน้าทางเข้า ถัดมาคือตัวอาคารที่ทำมาจากเปลือกไม้ฮิโนกิ และอีกนึ่งจุดเด่นคือ ตราสัญลักษณ์ศาลเจ้ารูปกาสามขา ที่มีชื่อเรียกว่า “Yatagarasu” เป็นที่เคารพบูชาในฐานะที่เป็นวิหคเทพผู้นำทาง และยังมีชื่อเสียงเนื่องมาจากการเป็นสัญลักษณ์ของสมาคมฟุตบอลประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย และคนจำนวนมากตั้งแต่ยุดเฮอันจนถึงปัจจุบันนิยมมาขอพรให้สมหวังในอนาคต

การเดินทาง : จากป้ายรถบัส Hongu Taisha-mae เดินประมาณ 1 นาที

Kumano sanzan 3 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์


ศาลเจ้าคุมาโนะนะจิไทฉะ  


Kumano sanzan 3 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์

ศาลเจ้าเก่าแก่นิกายชินโต ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 317 แต่ได้ถูกเผาทำลายไป จนมีการสร้างขึ้นใหม่ในเวลาต่อมา ว่ากันว่าสร้างขึ้นเพื่อสักการะและบูชาธรรมชาติบริเวณน้ำตกนาจิ ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขานาจิ สามารถมองเห็นศาลเจ้าชินโตสีแดงพร้อมกับมองเห็นทะเลกลายเป็นอีกหนึ่งวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ  และภายในศาลเจ้ายังมีต้นการบูรต้นใหญ่ที่มีอายุถึง 800 ปี ที่เชื่อกันว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่ ผู้คนนิยมมาขอพรให้ชีวิตปัจจุบันราบรื่นและมาสะเดาะเคราะห์

การเดินทาง : จากป้ายรถบัส Nachisan เดินประมาณ 10 นาที

Kumano sanzan 3 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์

น้ำตกนาจิ

Kumano sanzan 3 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์

น้ำตกนาจิ น้ำตกขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 133 เมตรมีน้ำไหลตลอดทั้งปี ต้นน้ำมาจากป่าบนเขานาจิ เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็น “1 ใน 100 น้ำตกของญี่ปุ่น” และเสียงของน้ำตกยังได้รับเลือกให้เป็น  “1 ใน 100 เสียงที่ไพเราะมากที่สุดของญี่ปุ่น”  ด้วยความสวยงามของน้ำตกและวิวทิวทัศน์รอบ ๆ  ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดวากายามะ ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติอยากมาเยือน


“OWOS : OME เมืองเล็ก ๆ ในโตเกียว”

“Shinjuku Gyoen ชมธรรมชาติ 4 ฤดูใจกลางชินจูกุ”

“ย่านแม่ค้าผ้าโหลและที่สำหรับวัย(เคย)รุ่น”

views