สถาปนิก ชอบทุกสิ่งที่คาวาอี้ วันว่าง ๆ ก็เดินเล่นถ่ายรูปไปเรื่อย ๆ ล้มละลายไปกับตู้กาชาปอง หลงรักความเป็นญี่ปุ่นตั้งแต่จำความได้และแอบหนีไปโตเกียวทุกครั้งเมื่อมีโอกาส