The Beauty of Exchanging Gifts in Japan

 

“Giving Shape to One’s Thoughts and Emotions”

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่าน TCDC กรุงเทพ และ TCDC ขอนแก่น ร่วมกันจัดนิทรรศการสัญจร “นิทรรศการโอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ (The Beauty of Exchanging Gifts in Japan: Giving Shapes to One’s Thoughts and Emotions)  ซึ่งนิทรรศการนี้เป็นชิ้นงานเก็บรวบรวมล่าสุดของเจแปนฟาวน์เดชั่นและเดินทางมายังประเทศไทยเป็นจุดหมายแรกในโลก

นิทรรศการนี้กำกับโดยคุณนากาซากิ อิวาโอะ ผู้อานวยการและศาสตราจารย์คณะสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยสตรีเคียวริสึ โดยนำเสนอพิธีการและธรรมเนียมปฏิบัติของการมอบของขวัญในญีปุ่น พร้อมทั้งลักษณะความงามและความหลากหลายของของขวัญที่นำมาแลกเปลี่ยนกัน อีกทั้งยังบอกเล่าความคิดคำนึงและปรัชญาของชาวญี่ปุ่นผู้อยู่เบื้องหลังของชิ้นนั้น ๆ  รวมถึงการแลกเปลี่ยนของขวัญเอง จึงต้องมีความสวยงาม ขณะเดียวกันมีความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้สึกออกไปด้วยเช่นกัน


กว่า 90 ชิ้นงานที่แสดงถึงการมอบของขวัญ


ในประเทศญี่ปุ่น “การมอบของขวัญ” ไม่ใช่เพียงแค่การยื่นสิ่งของให้ แต่เป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อผู้รับและปรารถนาให้มีความสุข ลวดลาย รูปทรง สี วัสดุ และกรรมวิธีการสร้างสรรค์ล้วนสะท้อนถึงความคิดความรู้สึกที่มีต่อผู้รับ ภายในนิทรรศกาศจัดแสดงชิ้นงานกว่า 90 ชิ้น โดยเเบ่งเป็น 4 ส่วน เพื่อเสนอรูปร่างทางความคิดและความรู้สึกของผู้ให้ชาวญี่ปุ่นในช่วงเวลาสำคัญต่าง ๆ ของชีวิต

 

ส่วนที่ 1: ของขวัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงาน

จัดแสดงเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์สาหรับพิธีแต่งงานรวมถึงของขวัญที่มอบให้ในช่วงการเฉลิมฉลองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของการอธิษฐานให้เจ้าสาวมีความสุข เช่น ในการให้ของขวัญวันแต่งงานนั้น พ่อแม่เจ้าสาวนิยมให้ชุด ชิโระมุคุ กิโมโนสีขาวบริสุทธิ์ประดับลาย คิชโช ซึ่งลายคิชโช ถือเป็นลวดลายมงคลของญี่ปุ่น ประกอบด้วยต้นไผ่ สน ต้นบ๊วย และบางครั้งมีรูปนกกระเรียนและเต่า

ส่วนที่ 2: หัวใจและศิลปะของการห่อของขวัญ ฟุกุสะและฟุโรชิกิ

จัดแสดงผ้าที่ใช้ใน “การห่อของขวัญ” รวมถึงสุนทรียะตามแบบญี่ปุ่นที่สื่อสารผ่านลวดลายและการออกแบบต่างๆมากมาย ซึ่งในนิทรรศการครั้งนี้นำฟุกุสะและฟุโรชิกิลวดลายต่าง ๆ มาจัดแสดงให้ชมกัน ฟุกุสะ คือผ้าที่จะนำมาใช้ในการคลุมของขวัญ หรือ เครื่องบรรณาการต่างๆ เพื่อให้ของขวัญที่เราจะมอบให้กับคนอื่นสะอาดมากที่สุด ส่วน ฟุโรชิกิ คือการห่อของขวัญแบบญี่ปุ่นที่คนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักกันอยู่แล้ว ซึ่งสามารถมาชมฟุโรชิกิลวดลายสวยงามได้ที่งานนี้

ส่วนที่ 3: ของขวัญจากพ่อแม่แก่ลูก

ในบริบทของวัฒนธรรมญี่ปุ่น ของขวัญจากพ่อแม่ที่ มอบให้แก่ลูก ๆ เผยให้เห็นถึงความรักและคาอวยพรให้ลูกของพวกเขาเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ รวมไปถึงให้ลูกตระหนักถึงการสืบทอดวงตระกูลในอนาคตอีกด้วย ในส่วนนี้จะจัดแสดงสิ่งของที่พ่อแม่ให้ลูกเป็นของขวัญ อย่าง ชุดกิโมโนลวดลายมงคลต่าง ๆ  หรือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำรงชีวิตตามอาชีพของวงศ์ตระกูล เป็นต้น

ส่วนที่ 4: การมอบของขวัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์

การมอบและแลกเปลี่ยนของขวัญ เพื่อยืนยันและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ทั้งในความสัมพันธ์แบบขุนนางบริวาร เจ้านายลูกน้อง หรือแม้แต่คนที่อาศัยในละแวกเดียวกัน ในส่วนนี้จะจัดแสดงชุดกิโมโนที่เจ้านายทำให้ลูกน้องเพื่อเป็นของขวัยในการทำงาน ซึ่งลวดลายของกิโมโนส่วนใหญ่จะเป็นตราของวงศ์ตระกูล เพื่อให้ลูกน้องมีความรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวด้วยเช่นกัน


สามารถเข้าชม “นิทรรศการโอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ”  ได้ที่  

กรุงเทพ 

ระยะเวลา : 18 มีนาคม  –  25 เมษายน 2564 เวลา 10.30 – 19.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์และวันสงกรานต์)

สถานที่ :  ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง

ขอนแก่น 

ระยะเวลา : 5 พฤษภาคม –  30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 – 18.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)

สถานที่ :  TCDC ขอนแก่น  ถนนมิตรภาพ

*เข้าชมฟรีทั้งกรุงเทพฯและขอนแก่น*

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.jfbkk.or.th


“Everything Sakura : จัดเต็มซากุระทุกรูปแบบ!” คลิก

 

views