station and train car nuisance ranking มารยาทบนรถไฟฟ้า

 Ranking “10 อันดับพฤติกรรมน่ารำคาญบนรถไฟ” ประจำปี 2019

ทุกๆ ปี Japan Private Railway Association (日本民営鉄道協会) จะมีการทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการรถไฟเกี่ยวกับมารยาทในการใช้บริการรถไฟ รวมทั้งในบริเวณสถานีรถไฟ ranking

สำหรับปีนี้ก็เช่นกัน เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการร่วมทำแบบสอบถาม ทางองค์กรกลุ่มรถไฟเอกชนแห่งประเทศญี่ปุ่นจึงได้จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขึ้นมาจำนวน 23,500 แผ่น โดยเป็นโปสเตอร์ขนาด B1, B2 และ B3 ที่แสดงผลการจัดอันดับพฤติกรรมยอดแย่หรือพฤติกรรมน่ารำคาญบนรถไฟที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเมื่อปีค.ศ.2019 ในรูปแบบการ์ตูนสีสันสดใส เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้บริการรถสาธารณะ

station and train car nuisance ranking มารยาทบนรถไฟฟ้า

ผลสำรวจดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 ผ่านเว็บไซต์ getnavi.jp ซึ่งมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 2,676 คน และนี่คือผลการสำรวจ “10 อันดับพฤติกรรมน่ารำคาญบนรถไฟ” ในปีที่ผ่านมา

อันดับ 1 วิธีการนั่ง (เช่น นั่งไขว่ห้าง นั่งยืดขา ฯลฯ) มีผู้แสดงความคิดเห็น 41.3% (อันดับที่ 3 ในปีค.ศ.2018)
2 มารยาทในการขึ้นรถไฟ (ยืนกีดขวางประตู ฯลฯ) มีผู้แสดงความคิดเห็น 33.2% (อันดับที่ 4 ในปีค.ศ.2018)
3 วิธีการถือและวางกระเป๋าหรือสิ่งของ (วางสิ่งของบนที่นั่ง ฯลฯ) มีผู้แสดงความคิดเห็น 32.0% (อันดับที่ 1 ในปีค.ศ.2018)
4 การใช้โทรศัพท์มือถือ (เดินไปใช้โทรศัพท์ไป ใช้โทรศัพท์ในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารแออัด ฯลฯ) มีผู้แสดงความคิดเห็น 31.1% (อันดับที่ 6 ในปีค.ศ.2018)
พูดคุยกันเสียงดัง มีผู้แสดงความคิดเห็น 27.6% (อันดับที่ 2 ในปีค.ศ.2018)

6 ไอหรือจาม โดยไม่คำนึงถึงผู้โดยสารคนอื่นๆ มีผู้แสดงความคิดเห็น 20.1% (มีในการจัดอันดับเมื่อปีค.ศ.2019 เป็นครั้งแรก)
7 ฟังเพลงเสียงดัง มีผู้แสดงความคิดเห็น 18.6% (อันดับที่ 5 ในปีค.ศ.2018)
8 ทิ้งขยะหรือกระป๋องเปล่า ฯลฯ บนรถไฟ หรือในพื้นที่สถานี มีผู้แสดงความคิดเห็น 12.5% (อันดับที่ 9 ในปีค.ศ.2018)
9 ใช้บริการในสภาพมึนเมา มีผู้แสดงความคิดเห็น 12.3% (อันดับที่ 7 ในปีค.ศ.2018)
10 แต่งหน้าในรถไฟ มีผู้แสดงความคิดเห็น 11.4% (อันดับที่ 8 ในปีค.ศ.2018)

สำหรับปีนี้ทาง Japan Private Railway Association จะเปิดให้ผู้ใช้บริการร่วมทำแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 ผ่านทาง https://truenavi.net/enq/manner.html

พฤติกรรมน่ารำคาญ 10 อันดับในข้างต้นถือเป็นพฤติกรรมที่พวกเรามีโอกาสพบเจอได้ในระหว่างใช้บริการรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะที่บ้านเราเช่นกัน และเพื่อเป็นการให้เกียรติคนอื่นๆ ที่ใช้บริการรถสาธารณะด้วยกันแล้ว ทุกคนก็ควรงดหรือละเว้นพฤติกรรมดังกล่าว ร่วมกันรักษามารยาททางสังคม เพื่อให้ทุกคนสามารถโดยสารรถสาธารณะกันได้อย่างสบายใจ สบายอารมณ์

เพื่อนๆ ล่ะ คิดว่าพฤติกรรมไหนที่แย่หรือน่ารำคาญที่สุด? 


อ่าน “Last Idol Thailand สร้างวงไอดอลสู่ตลาดไทย” คลิก

views