YAKITORI 101

YAKITORI 101

จากเมนูต้องห้าม…สู่เมนูยอดนิยมของมนุษย์เงินเดือน

วัฒนธรรมการกินเนื้อไก่ปิ้งหรือไก่ย่างในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ช่วงที่มีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับยากิโทริคือช่วงสมัยเอโดะซึ่งได้มีการบันทึกสูตรยากิโทริเอาไว้เมื่อปี ค.ศ.1682 ในหนังสือชื่อ “合類日用料理抄” (Japanese Edo period cuisine) ในยุคสมัยเอโดะ โดยเฉพาะช่วง ค.ศ.1603-1868 ความเชื่อของชาวพุทธในตอนนั้นมีผลต่อเรื่องการต่อต้านการบริโภคเนื้อสัตว์ แม้ว่าเนื้อไก่จะไม่ได้ถูกห้ามกินโดยเด็ดขาดเหมือนเนื้อวัวและเนื้อหมู แต่กลิ่นของเนื้อปิ้งหรือเนื้อย่างก็ถือเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ อีกทั้งเนื้อไก่ที่หาได้ในช่วงนั้นส่วนใหญ่จะเป็น ไก่ชาโมะ (軍鶏 : Shamo) ไก่ที่มีกล้ามเนื้อแน่นเพราะเป็นไก่ชน ทำให้เนื้อเหนียว ไม่อร่อย วิธีการกินโดยการตุ๋นในหม้อนาเบะเพื่อให้เนื้อนุ่มเสียก่อนจึงเป็นที่นิยมมากกว่า

DACO ฉบับ 204
ประจำเดือนกันยายน 2563