“อุไค (Ukai)”  คือ วิธีการในการตกปลาแบบโบราณของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสืบทอดกันมานานกว่า 1,300 ปีแล้วโดยการให้นกกาน้ำซึ่งมีสายจูงผูกกับตัวนก เพื่อช่วยในการจับปลาในแม่น้ำ ปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่ไม่กี่แห่งในประเทศญี่ปุ่น และสถานที่ที่มีชื่อเสียงเป็นพิเศษก็คือ Nagaragawa River (แม่น้ำนะกะระงะวะ)  ในจังหวัดกิฟุ ชาวประมงหรือ “อุโช (Usho)” จะใช้สายจูงคอยบังคับนกกาน้ำจำนวนกว่า 10 ตัว ซึ่งต้องใช้ทักษะและความชำนาญของชาวประมง หากท่านมีโอกาสอยากขอเชิญแวะชมวัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณที่หาชมได้ยากนี้ ระหว่างวันที่ 11 พ.ค.-15 ต.ค. ของทุกปี ซึ่งจะจัดขึ้นทุกคืนยกเว้นช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงในฤดูใบไม้ร่วงและช่วงที่น้ำหลาก


ที่อยู่ : มินะโตะ, เมืองกิฟุ, กิฟุ
โทรศัพท์ :058-262-0104  (สำนักงานเรือล่องชมการจับปลาด้วยนกกาน้ำ) เวลาทำการเดือนพฤษภาคมเริ่มวันที่ 11- 15ตุลาคมของทุกปี
เวลา 18:45 น. – การจับปลาด้วยนกกาน้ำจะเสร็จลุล่วงวันหยุดทำการมีตลอดทั้งปีในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามวันพระจันทร์เต็มดวงกลางฤดูใบไม้ร่วงและวันที่น้ำมากอาจยกเลิกค่าธรรมเนียม
นั่งเรือคอร์ส A
ทุกวัน : ผู้ใหญ๋ 3,400 เยน, เด็ก 1,700 เยน (เรือออกจากท่า 18:15 น.)
นั่งเรือ คอร์ส B
วันธรรมดา : ผู้ใหญ่ 3,100 เยน, เด็ก 1,700 เยน (เรือออกจากท่าเวลา 18:45  – 19:15 น.)
วันหยุดราชการ : ผู้ใหญ่ 3,400 เยนม เด็ก 1,700 เยน (เรือออกจากท่าเวลา 18:45 -19:15 น.)
การเข้าถึงประมาณ 10 นาทีโดยรถแท็กซี่จากสถานีรถไฟเจอาร์กิฟุหรือสถานีเมเทะซึ กิฟุ

views