57 itemsในร้านขายยาของคนญี่ปุ่น
29 June 2020

ร้านขายยาและยาของคนญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้เหรอ !เหตุเจ็บป่วยกะทันหันเกิดขึ้นได้เสมอโดยไม่เลือกเวลาและสถานที่ โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างแดนที่ต้องวางแผนเรื่องการพกยาให้ดี แม้จะเตรียมตัวอย่างเต็มที่แล้วก็อาจเกิดเหตุจนหมดสนุกไปโข การซื้อยาแบบฉุกละหุกจึงต้องทันท่วงทีและมีความปลอดภัย เพราะเหตุนี้ดาโกะไทยจึงรวบรวมและนำข้อมูลเกี่ยวกับร้านขายยาและยาสามัญประจำบ้าน รวมถึงยาเสริมที่น่าสนใจจำนวน 57 ชนิดมาให้ผู้อ่านได้เลือกใช้ให้เหมาะสม หวังว่าผู้อ่านคงสบายใจกันได้มากขึ้นกับการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งต่อไป.. อิคิมาโช

DACO ฉบับ 202
ประจำเดือนมิถุนายน 2563
 
views
© DACO CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVE.
DACO Co., Ltd.
Contact: 085-503-5993
E-mail: dacothai2020@gmail.com