กรุงเทพ มาหา นคร

กรุงเทพ มาหา นคร : 6 เมืองน่าเที่ยว กับ 19 พิกัดน่าถ่ายรูป หากเปรียบเมืองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นคงเป็นผู้คน เมืองเมืองหนึ่งมีเสน่ห์ได้ในหลายแง่มุมขึ้นอยู่กับว่าคนที่ได้มองเขา ได้ไปเยือนเขา จะมองเห็นเสน่ห์ของเขาในมุมมองแบบไหน แต่ไม่ว่าจะเป็นมุมมองไหน การที่เมืองนั้นจะได้เผยเสน่ห์ให้ได้เห็น ก็คงต้องเริ่มจากการที่มีคนเดินทางไปเยี่ยมเยือนเมืองแห่งนั้นเสียก่อน
เสน่ห์ของ 6 เมืองนครเหล่านี้ก็เช่นกัน เราว่าแค่ชื่อที่เริ่มต้นเหมือนกันด้วยคำว่า “นคร” นั้น ก็มีเสน่ห์ชวนให้เราสนใจใคร่รู้เหตุผล หรือที่มาที่ไปของชื่อแล้ว และยิ่งได้ค้น ได้หาสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองนครเหล่านี้ ก็ยิ่งค้นพบว่าแต่ละนครมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะในเชิงของวัฒนธรรม ศิลปะ ธรรมชาติ ฯลฯ

DACO ฉบับ 203
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563