“ศาลเจ้าชินโตศรีราชา” (Sriracha Shinto Shrine) ศาลเจ้าสไตล์ญี่ปุ่นลัทธิชินโตเตรียมเปิดให้ผู้สนใจเข้าสักการะที่ศรีราชา!

ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากเห็นเด็ก ๆ ได้แบกศาลเจ้ามิโคชิ (神輿, ศาลเจ้าขนาดเล็ก) ซึ่งถือเป็นพาหนะของเทพเจ้า เดินขบวนไปทั่วเมืองศรีราชา แต่ตามขนบธรรมเนียมนั้นจะต้องมีศาลเจ้าของจริงเสียก่อน ดังนั้นจึงได้มีการตัดสินใจสร้างศาลเจ้า “ศาลเจ้าชินโตศรีราชา” (Sriracha Shinto Shrine) แห่งนี้ขึ้นมา

ศาลเจ้าชินโตศรีราชา (Sriracha Shinto Shrine)

ศาลเจ้าชินโตศรีราชา (Sriracha Shinto Shrine)

และช่วงต้นปี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่า “ศาลเจ้าชินโตศรีราชา” สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และจะมีการเชิญนักบวชชินโต (กูจิและคันนุชิ) จากญี่ปุ่นเพื่อมาทำพิธีเปิด ซึ่งหลังจากพิธีชินโตเสร็จสิ้นลงในวันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม ก็จะเริ่มเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมและสักการะได้

ซึ่งในวันที่ 22 กรกฎาคมนั้นจะมีการขนย้ายเกี้ยวมิโคชิที่สำคัญ 2 หลัง ได้แก่ เกี้ยวมิโคชิสำหรับเด็กและเกี้ยวมิโคชิสำหรับผู้ใหญ่ มาให้ชมอย่างเป็นทางการครั้งแรกอีกด้วย

ระหว่างที่รอเดินทางไปขอพรที่ศาลเจ้าญี่ปุ่นในญี่ปุ่น ระหว่างนี้ก็สามารถแวะสักการะและขอพรที่ศาลเจ้าญี่ปุ่นในไทยกันก่อนได้นะ

ศาลเจ้าชินโตศรีราชา (Sriracha Shinto Shrine)

ที่ตั้ง: 106/10 ถนนสุรศักดิ์สงวน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เวลาทำการ: 07.30 – 17.00 น. (ทุกวัน)
โทรศัพท์: 089-220-0911
Website: http://sriracha.jp
Facebook: คลิก


อ่าน “5 ธรรมเนียมน่ารู้เมื่อเยือนศาลเจ้าญี่ปุ่นคลิก
ดาโกะ ฉบับ 198 เรื่อง 神社 : ศาลเจ้าคลิก

views