สายการบิน Peach เปิดเส้นทาง กรุงเทพมหานคร บินตรงสู่ โอกินาว่า (สนามบินนาฮา) เริ่มวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017 นี้!

Peach พร้อมแล้วที่จะบินตรงสู่โอกินาว่า วันละ 1 เที่ยวบิน

BKK – Okinawa : :15-7:30

Okinawa – BKK: 21:20-0:15

ราคาโปรโมชั่น: 3,180 THB – 13,980 THB (เที่ยวเดียว)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: www.flypeach.com

views