OKINOSHIMA เกาะศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามสำหรับสตรี

   เมื่อไม่นานมานี้ เกาะโอคิโนะชิมะ (沖ノ島 – Okinoshima) เกาะศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดฟุกุโอกะ ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ลำดับที่ 21 ของประเทศญี่ปุ่น โดยองค์การยูเนสโก จากการประชุมพิจารณาที่ขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 12 กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ ที่เมืองคราคอฟ ประเทศโปแลนด์ ว่าแต่ว่าเกาะนี้มีความสำคัญยังไงกันนะที่ทำให้ยูเนสโกพิจารณาอนุมัติให้เป็นมรดกโลก?

okinoshima-island

   เกาะโอคิโนะชิมะ เป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณระหว่างหมู่เกาะญี่ปุ่นกับคาบสมุทรเกาหลี เป็นที่ตั้งของศาลเจ้ามุนาคาตะ ไทฉะ โอคิซึมิยะ 1 ใน 3 ศาลเจ้ามุนาคาตะ ไทฉะ ซึ่งเป็นสถานที่บูชาเทพีทาโกริฮิเมะ โนะ คามิ (Tagorihime no Kami) เทพีแห่งท้องทะเล ที่ชาวเดินเรือในแถบนี้ต่างมาขอพรให้เดินเรืออย่างปลอดภัย หรือค้าขายให้ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 – 9 โดยมีการค้นพบโบราณวัตถุที่เชื่อว่าเป็นสิ่งของบูชามากกว่า 80,000 ชิ้น

   ศาลเจ้ามุนาคาตะ ไทฉะ (Munakata Taisha) เป็นศาลเจ้าใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดฟุกุโอกะที่สักการะเทพีแห่งท้องทะเลทั้ง 3 โดยแบ่งเป็น 3 ศาลเจ้า ได้แก่ ศาลเจ้ามุนาคาตะ ไทฉะ โอคิซึมิยะ (Munakata Taisha Okitsu-miya) บนเกาะโอคิโนะชิมะ สักการะเทพีทาโกริฮิเมะ โนะ คามิ (Tagorihime no Kami), ศาลเจ้ามุนาคาตะ ไทฉะ นากาซึมิยะ (Munakata Taisha Nakatsu-miya) บนเกาะโอชิมะ สักการะเทพีทากิซึฮิเมะ โนะ คามิ (Tagitsuhime no Kami) และ ศาลเจ้ามุนาคาตะ ไทฉะ เฮซึมิยะ (Munakata Taisha Heitsu-miya) ในเมืองมุนาคาตะ สักการะเทพีอิจิคิชิมะฮิเมะ โนะ คามิ (Ichikishimahime no Kami)

okinoshima-men

   เนื่องจากชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่ามีเทพเจ้าสถิตย์อยู่ในเกาะแห่งนี้ ดังนั้นจึงมีกฏเข้มงวดห้ามไม่ให้คนขึ้นเกาะเพื่อไม่ให้รบกวนเทพเจ้า และมีผู้ดูแลศาลเจ้ามุนาคาตะ ไทฉะ โอคิซึมิยะ เพียงคนเดียวที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ เพื่อปรนนิบัติรับใช้เทพเจ้า แต่มีการยกเว้นเปิดเกาะให้บุคคลทั่วไปเข้าไปสักการะในวันที่ 27 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งมีเฉพาะผู้ชายเพียง 200 คนเท่านั้นที่สามารถขึ้นเกาะนี้ได้ และแต่ละคนต้องปฎิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เช่น การอาบน้ำชำระร่างกายก่อนขึ้นเกาะ, เมื่อขึ้นเกาะแล้วก็ต้องรักษามารยาทอย่างดี และห้ามเก็บสมบัติที่เป็นของเกาะ แม้แต่ก้อนหินหรือดิน ออกจากเกาะโดยเด็ดขาด ฯลฯ

okinoshima-okitsu-miya okinoshima-okitsu-miya2

   เหตุผลที่ห้ามไม่ให้ผู้หญิงไปเกาะนี้ก็ยังคงไม่ชัดเจนนัก แต่ว่ากันว่าเป็นเพราะต้องปกปักษ์รักษา DNA ของเทพีฮิมิโกะ (ผู้ครองอาณาจักรยามาไต ในสมัยยาโยย ถูกยกให้เป็นเทพีในภายหลัง) เพราะหากมีผู้หญิงขึ้นเกาะนี้ พลังธรรมชาติของเกาะโอคิโนะชิมะจะบันดาลให้ผู้หญิงคนนั้นตั้งครรภ์ โดยมีพลังของเทพเจ้าสถิตย์อยู่ด้วย ซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่า ในสมัยก่อนเมื่อนานมาแล้ว มีหญิงสาวนอกจากพระนางฮิมิโกะที่อุ้มครรภ์เด็กที่มี DNA ของเทพเจ้าปรากฎกายขึ้น และทำให้เกิดเหตุการณ์อาเพศต่างๆ ขึ้นมากมาย เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้ซ้ำรอย จึงไม่อนุญาตให้สตรีขึ้นเกาะโอคิโนะชิมะนั่นเอง

okinoshima-return

   สำหรับเรื่องการได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ไม่เพียงแค่เกาะโอคิโนะชิมะเท่านั้น ยังรวมไปถึงจุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกาะ รวมกัน 8 จุด ในชื่อ Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites in the Munakata Region ซึ่งถึงแม้เกาะโอคิโนะชิมะและอีก 3 จุดใกล้เกาะจะไม่สามารถไปเยี่ยมชมได้ แต่ส่วนอื่นๆ ที่เหลือเปิดให้เยี่ยมชมแบบปกติ สามารถชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ทางการของเกาะโอคิโนะชิมะ

okinoshima 2

 

views