INSPIRING MAGAZINE

150 ปีของการถือกำเนิดนิตยสารในประเทศญี่ปุ่นและยังคงดำรงอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งมาจนถึงปัจจุบัน
ญี่ปุ่นคืออีกหนึ่งประเทศที่ค้นพบงานพิมพ์เก่าแก่ที่มีอายุมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชื่อว่า “Hyuakumanto darani” (百万塔陀羅尼 – The one million pagodas and Dharani prayers) ซึ่งถูกจัดทำขึ้นในปีค.ศ.770 การพิมพ์นั้นเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นจากทางยุโรปและคาบสมุทรเกาหลีในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 และหนังสือเริ่มเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 สมัยเอโดะ แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมในวงกว้างมากนักจนกระทั่งมีการค้นพบเทคนิคการพิมพ์แบบใหม่ในช่วงต้นสมัยเมจิ ตลาดสิ่งพิมพ์จึงเติบโตมากยิ่งขึ้น ว่ากันว่านิตยสารเล่มแรกของประเทศญี่ปุ่นถูกตีพิมพ์ในเดือนตุลาคม ปีค.ศ.1867 หรือ ประมาณ 150 ปีที่แล้ว มีชื่อว่า “Seiyou Zasshi” (西洋雑誌) เขียนโดยชุนซัง ยานากาวะ (Shunsan Yanagawa) เนื้อหาด้านในเป็นบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุโรปและวิทยาศาสตร์ เป็นนิตยสารรายเดือนที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึงฉบับที่ 5 ก่อนจะหยุดพิมพ์ชั่วคราว และกลับมาตีพิมพ์ฉบับที่ 6 ในปีค.ศ.1869 ซึ่งถือเป็นฉบับสุดท้ายก่อนจะยกเลิกการตีพิมพ์

DACO ฉบับ 205
ประจำเดือนตุลาคม 2563