Kanji of the Year ญี่ปุ่นประกาศ “คันจิแห่งปี 2023” คือคำว่า「税」หมายถึง “ภาษี”

ปีนี้ถือเป็นปีที่ 29 แล้วที่ทางญี่ปุ่นได้ทำการประกาศ 今年の漢字 (Kanji of the Year) หรือ คันจิแห่งปี โดยสำหรับคำว่า “税” (อ่านว่า เซอิ, เซย์) หรือ “ภาษี” ที่เป็นคันจิแห่งปี 2023 นั้นได้รับการโหวตด้วยคะแนน 5,976 เสียง คิดเป็น 4.04% จากจำนวนใบโหวตทั้งหมดซึ่งอยู่ที่ 147,878 ใบ

Kanji of the Year ญี่ปุ่นประกาศ "คันจิแห่งปี 2023" คือคำว่า「税」หมายถึง "ภาษี"

พิพิธภัณฑ์คันจิแห่งเกียวโต (漢検 漢字博物館・図書館 (漢字ミュージアム)) ได้กำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคันจิแห่งปีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 โดยทางพิพิธภัณฑ์หรือสมาคมจะทำการรวบรวมตัวอักษรคันจิที่เป็นตัวแทนปีที่ดีที่สุดในแต่ละปี และทำพิธีประกาศต่อสาธารณชน ณ วัดคิโยมิสึในเกียวโต

Kanji of the Year ญี่ปุ่นประกาศ "คันจิแห่งปี 2023" คือคำว่า「税」หมายถึง "ภาษี"

สำหรับปีนี้ผู้เขียนคือ โมริ คิโยโนริ (Mori Kiyonori) เจ้าอาวาสวัดคิโยมิสึ โดยทำการเขียนตัวอักษรคันจิดังกล่าวบนกระดาษวาชิ ขนาดกว้าง 1.3 เมตร สูง 1.5 เมตร ซึ่งปีนี้กระดาษวาชิได้รับการจัดทำโดยนักศึกษาจาก Kyoto Traditional Craft Large School (京都伝統工芸大学校) ส่วนแปรงหรือพู่กันนั้นเป็น พู่กันคุมาโนะ ซึ่งเป็นงานฝีมือแบบดั้งเดิมของจังหวัดฮิโรชิม่า และหมึกทำในจังหวัดนารา

*คำว่า “税” เคยได้รับการโหวตให้เป็นคันจิแห่งปีมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี ค.ศ.2014

อ้างอิง: https://twitter.com/Kotoshinokanji


อ่าน “ความรู้สึกที่ถูกถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาผ่านการแสดงสดของ Haru Nemuriคลิก

views