Kaizen ปรัชญาแห่งชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Kaizen ปรัชญาแห่งชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เริ่มต้นปีใหม่ปีนี้ เราเชื่อว่าแต่ละคนคงเริ่มตั้งเป้าหมายที่ตั้งใจจะทำให้สำเร็จในปีนี้ไว้บ้างแล้ว และเพื่อก้าวไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ การพัฒนาตนเองจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การก้าวไปยังเป้าหมายนั้นเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีแนวคิดหรือปรัชญาในการใช้ชีวิตและการทำงานที่น่าสนใจมากมาย หนึ่งในปรัชญาเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองคือ “หลักปรัชญาไคเซ็น” ซึ่งเป็นหลักและแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในทั้งชีวิตประจำวันและการทำงาน

Kaizen ปรัชญาแห่งชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ไคเซ็น” (改善, Kaizen) มาจากคำว่า “ไค” (改) ที่แปลว่า “เปลี่ยนแปลง” และคำว่า “เซ็น” (善) ที่แปลว่า “ดี” เมื่อรวมสองคำนี้เข้าด้วยกันจึงหมายความถึง การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น หรือ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

แนวทางหลักในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาไคเซ็น คือ การปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดีขึ้น แบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักการง่าย ๆ 3 ข้อ คือ “ลด” สิ่งที่ไม่จำเป็น สิ่งที่ซับซ้อนลง “เลิก” การทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมาย และ “เปลี่ยน” วิธีการใช้ชีวิต

ดังนั้น เมื่อตั้งเป้าหมายได้แล้วก็มาเริ่มเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองกัน! ดาโกะเชื่อว่าหลายคนก็ใช้ปรัชญานี้เพื่อตั้งเป้าหมาย, เรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆให้ดีขึ้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการวางแผน หรือทักษะด้านอื่น ๆ ตามแต่เป้าหมายของแต่ละคน ในส่วนของทีมงานดาโกะก็มีความตั้งใจจะพัฒนาการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นโดยเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์กับชาวญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตรง เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นในอนาคต ตั้งใจจะลงคอร์สเรียนการจัดห้องกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและการจัดเก็บของกับชาวญี่ปุ่นโดยตรง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการให้ดียิ่งขึ้น หรือตั้งใจจะลงเรียนปริญญาโทหลักสูตรออนไลน์ที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการสมัครงานมากยิ่งขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นเดียวกัน

Kaizen ปรัชญาแห่งชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

การสมัครเรียนคอร์สออนไลน์เหล่านี้ล้วนเป็นการสมัครตรงกับทางสถาบัน บริษัท หรือมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ซึ่งการชำระค่าสมัครเรียนเพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้จำเป็นต้องชำระตรงไปยังประเทศญี่ปุ่น และหลาย ๆ ที่รับชำระด้วยวิธีการโอนเงิน ดังนั้นบริการการโอนเงินระหว่างประเทศจึงเป็นอีกบริการที่เราจำเป็นต้องใช้ในการสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบัน การโอนเงินระหว่างประเทศนั้นสามารถทำการโอนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้มากมาย มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่การโอนกับผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญคือให้เรทที่ดี มีค่าธรรมเนียมถูก แค่เพียง 499 บาทเท่านั้น ย่อมช่วยให้เรามีความมั่นใจในการใช้บริการได้เรื่อย ๆ โดยไม่ต้องลำบากหาหรือเปลี่ยนผู้ให้บริการบ่อย ๆ ดาโกะจึงขอแนะนำอีกหนึ่งวิธีการโอนเงินที่สะดวกสบายและง่ายมาก ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน DeeMoney ผู้ให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศซึ่งตอบโจทย์สุด ๆ! ทั้งเรทดี ไวดี และง่ายดี ช่วยให้การสมัครเรียนคอร์สออนไลน์โดยตรงกับทางญี่ปุ่นนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สานฝันความตั้งใจในการพัฒนาตนเองได้แบบไม่มีขอบเขต เริ่มต้นปีใหม่ได้อย่างมีเป้าหมาย เพราะการเริ่มต้นที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง!

5 อันดับของขวัญวันคริสต์มาส (Christmas) สุดฮิตจากญี่ปุ่น

ทำความรู้จักแอปพลิเคชัน DeeMoney ที่ให้ทั้งเรทดี ไวดี และง่ายดี ได้ที่ : คลิก

views