Hakone Kamakura Pass

Hakone Kamakura Pass

ฮาโกเน่ เมืองออนเซ็นที่โด่งดังมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น อุดมไปด้วยธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ และสามารถเดินทางจากโตเกียวได้ไม่ยาก Hakone Kamakura Pass จึงถือเป็นหนึ่งในคำตอบที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ฮาโกเน่ “ฮาโกเน่ คามาคุระ พาส” คือ ตั๋วเพื่อการเดินทางระยะสั้นสุดคุ้ม ซึ่งในตั๋ว 1 ใบนี้ได้รวมเอาตั๋วโดยสารชนิดขึ้นลงได้อย่างเป็นอิสระตลอดทุกเส้นทางที่ท่านโดยสารไปกับโอดะคิวไว้กับบริการ “ฮาโกเน่ฟรีพาส” “เอโนะชิมะ/คามาคุระฟรีพาส” ซึ่งเป็นตั๋วส่วนลดพิเศษเพื่อการเดินทางระยะสั้น 2 แบบที่เป็นที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น

 

Hakone Kamakura Pass

 

ด้วยตั๋วเพียง 1 ใบนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่ไปกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีของประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น ฮาโกเน่ เอโนะชิมะ คามาคุระ ตลอดจนเมืองที่มีความหลากหลายยิ่งอย่างมาจิดะ มุโคกาโอคะยูเอ็น ชิโมะคิตาซาว่า หรือย่านในเมืองอย่างชินจุกุตามแนวเลียบทางรถไฟสายโอดะคิว และสถานที่อื่นอีกมากมาย ตั๋วนี้มีอายุการใช้งาน 3 วัน จำหน่ายในราคา 6,500 เยนสำหรับผู้ใหญ่ นอกจากที่ท่านจะสามารถโดยสารขึ้นลงอย่างอิสระแล้ว ท่านจะได้รับบริการและสิทธิประโยชน์มากมายจากร้านค้าที่ร่วมรายการกว่า 70 แห่ง ซึ่งรวมถึง ร้านจำหน่ายของฝาก/ของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และอื่นๆ ที่ล้วนตั้งอยู่ในพื้นที่ฮาโกเน่ เอโนะชิมะ คามาคุระทั้งสิ้น

 

Hakone Kamakura Pass

ฮาโกเน่ คามาคุระ พาส แบบ 3 วัน ผู้ใหญ่ 6,500 เยน เด็ก 2,250 เยน (อายุ 6-11 ปี)

พาสนี้รวมบริการยานพาหนะของโอดะคิวทั้งหมด 3 อย่างเข้าด้วยกัน คือ พื้นที่ฮาโกเน่, พื้นที่เอโนะชิมะ/คามาคุระ และสายรถไฟของโอดะคิวจากสถานีชินจุกุ ซึ่งใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว ภายในเวลา 3 วัน ได้แก่

พื้นที่ฮาโกเน่
1. รถไฟสายฮาโกเน่โทซัง
2. รถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง
3. รถประจำทาง “คังโกซิเซสุ-เมกุริ” (รถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง)
4. รถรางสายฮาโกเน่โทซัง
5. กระเช้าลอยฟ้าสายฮาโกเน่
6. เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่
7. รถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่
8. Tokai Bus Orange Shuttle

Hakone Kamakura Pass

Hakone Kamakura Pass

 

พื้นที่เอโนะชิมะ/คามาคุระ
– รถไฟสายเอโนะเด็น (Enoden)

สายรถไฟของโอดะคิวจากสถานีชินจุกุ
– รถไฟสายโอดะคิว (Odakyu line)

เงื่อนไขของพาส
– พาสมีอายุใช้งาน 3 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้
– ฮาโกเน่ คามาคุระ พาส ใช้ได้กับเฉพาะผู้ที่มีชื่อปรากฎอยู่บนพาสเท่านั้น (กรุณาพกหลักฐานที่สามารถแสดงตัวตนเก็บไว้กับตัว)
– พาสจะต้องถูกประทับตราเมื่อมีการเปิดใช้ครั้งแรก
– กรุณาแสดงพาสให้เจ้าหน้าที่เห็นหน้าพาสที่ระบุจำนวนวันใช้งานของพาสเมื่อผ่านประตูตรวจตั๋ว
– สามารถซื้อพาสได้ตั้งแต่ก่อนวันเริ่มเดินทาง 1 เดือน
– ต้องแลกพาสที่ Odakyu Sightseeing Service Center สถานีชินจุกุ และออกเดินทางจากสถานีชินจุกุเท่านั้น (สถานีต้นทาง)
– หากมีการนั่งยานพาหนะอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านบนจะต้องเสียค่าโดยสารเพิ่ม
– ราคานี้ไม่รวมรถด่วน Romancecar หากต้องการใช้บริการรถด่วนดังกล่าวจะต้องซื้อตั๋วรถด่วนเพิ่มในราคา 890 เยน / เที่ยว
– เมื่อใช้พาสเสร็จแล้วกรุณาคืนพาสให้เจ้าหน้าที่สถานี

Hakone Kamakura Pass

รายละเอียดเพิ่มเติม: ฮาโกเน่ คามาคุระ พาส / รถด่วน Romancecar

Hakone Kamakura Pass

views