ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโปรเจ็กต์ CHIBA GUIDE RALLY 7th


ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน!!!

 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

ผู้ที่ได้เข้าร่วมทริป CHIBA GUIDE RALLY 7th ที่จังหวัดชิบะ

คุณนครินทร์  จาง

คุณเบญญทิพย์ สุวรรณสุข

คุณธนัชพร เอี่ยมสะอาด

คุณอรียา เกตุวราภรณ์

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล Central Gift Voucher 1,000 บาท

คุณแพรวพัชร บุณยะพุกกนะ

คุณจิตติรัตน์ โคตรสขึง

คุณวริศราภรณ์ ลิ้มประเสริฐ

คุณนิเทศ อยู่เจริญ

คุณปิยนุช ศรีเทพ

คุณรชต อยู่ดี

คุณธนพร ศรประดิษฐ

คุณชลิตา สมพันธุ์

คุณสมัชญา เจริญสิน

คุณปวันรัตน์ สืบสิงห์

คุณศิริพงษ์ จุ้ยมณี

คุณธีรวัฒน์ เจนจบ

คุณนงนภัส จำปาเทศ

คุณปิยะรัตน์ แซ่อั้ง

คุณธันยชนก เหรียญทองเลิศ

คุณทัศนีวรรณ์ เกตุเพ็ชร

คุณมณศิกานต์ ชูทิพย์

คุณสุเชาวดี เก้านาน

คุณอินทุอร ธรรมุตมกุล

คุณรวิภาส ชินกลาง

 

ผู้โชคดีทุกท่านกรุณาติดต่อกลับเพื่อยืนยันรับของรางวัลพร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ และ

 

เบอร์โทรศัพท์มาที่อีเมล chibadaco@gmail.com

 

ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

views