ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโปรเจ็กต์ CHIBA GUIDE RALLY 6th


ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน!!!

 

 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

ผู้ที่ได้เข้าร่วมทริป CHIBA GUIDE RALLY 6th ที่จังหวัดชิบะ

คุณพิริยาพันธ์ คงพันธ์

คุณพัสวี นภาวรกุล

คุณนัฏฐนันท์ กิจจาเกษมกุล

คุณสุชัจจ์ วงค์วาลย์

คุณกรมิษฐ์ ผาสุขธรรม

คุณพัชริยา เฟื่องสำรวจ

รายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล Central Gift Voucher 1000 บาท

คุณธนาธิป ปรังฤทธิ์

คุณนริศรา ทันทบุตร

คุณปวันรัตน์ วัชรเรืองรัตน์

คุณรชต สุดประเสริฐ

คุณณิชชา วนิชเวชารุ่งเรือง

คุณนันท์นภัส อ่อนจั่น

คุณแพรพรรณ เพิ่มความสุข

คุณนภสร เรืองงิ้ว

คุณภัทรา ดวงแก้วกาศ

คุณฉัตรชนก ใจเร็ว

คุณณัทธิดา จันทร์หอม

คุณกาญจนา หลาวทอง

คุณนนทิชา แดงชาวนา

คุณสุริยา ถวิลบุญ

คุณณัฐพร เสือทอง

คุณวริศรา โอสถศิลป์

คุณทิพานัน แข็งแรง

คุณเจติญา กัลยาพานิช

คุณณิชาภา ธานินทร์ธราธาร

คุณวรินทร เฮงนิรันดร์


ผู้โชคดีทุกท่านกรุณาติดต่อกลับเพื่อยืนยันรับของรางวัลพร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ และ

เบอร์โทรศัพท์มาที่อีเมล chibadaco@gmail.com

ภายในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

views