นิสิตคณะนิเทศฯ ผู้อ่านคันจิไม่ค่อยออกแต่ชอบไปซื้อนิตยสารญี่ปุ่นที่คิโนะ มักใช้ชีวิตไปกับการคิดถึงร้านขนมปัง และชอบขีดเขียนไปเรื่อยที่ IG @v.varinn