นักเขียนชาวญี่ปุ่นที่หลงใหลในประเทศไทย ชอบไปพักตามเกสต์เฮ้าส์ที่ต่างๆ และชอบดูละครไทย เคยใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2016 - 2019 ปัจจุบันอยู่ที่จ.คามาคูระ เมืองเก่าริมทะเลซึ่งห่างจากโตเกียวประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที