ผู้หญิงญี่ปุ่นที่เคยอาศัยอยู่กรุงเทพฯ 5 ปี ตอนนี้กลับมาอยู่เมืองชิบะแล้ว รักอาชีพไกด์ที่นำคนไทยเที่ยวในญี่ปุ่น ชอบเดิน กิน เที่ยว และภาษาไทย! จึงอยากจะนำเสนอเรื่องต่างๆ ในแง่มุมของคนญี่ปุ่นโดยเขียนเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง สำนวนไทยที่ชื่นชอบ คือ "สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น"