Minamida Onsen Hotel Appleland

 

ออนเซ็นแอปเปิ้ลที่อยากไปแช่สักครั้งที่จ.อาโอโมริ 
Appleland Appleland
มาเที่ยวจ.อาโอโมริทั้งที การมาแช่ออนเซ็นในเมืองแอปเปิ้ลด้วยนั้น ถือเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นแบบมีแอปเปิ้ลลอยละล่องอยู่รอบตัวด้วยแล้ว ออนเซ็นแห่งนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องมีสรรพคุณในการบำรุงผิวพรรณอีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถสนุกสนานกับการแช่ไป ผ่อนคลายไป ผิวสวยไปพร้อมกัน : D และเท่าที่สอบถามพนักงานก็ได้ความมาว่าออนเซ็นแห่งนี้จะมีการเปิดให้แช่ตลอดทั้งปี และในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนแอปเปิ้ลจำนวน 230 ลูกทุกวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแอปเปิ้ลพันธ์ฟูจิ ที่ปลูกในเมืองฮิโรซากินี่เอง

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าพักที่โรงแรมนี้ สามารถเข้ามาใช้บริการออนเซ็นนี้ได้ในช่วงเวลา 10.00-14.00 น. ราคาค่าเข้า 350 เยน โดยประมาณ ส่วนผู้ที่เข้าพักในโรงแรมนี้สามารถใช้บริการได้ในช่วงเวลา 15.00 – 01.00 น.ของทุกวัน

การเดินทาง : นั่ง Shuttle bus จากสถานีฮิโรซากิ และสถานีฮิรากะ 

views