เกี่ยวกับเรา

บริษัทดาต้า แอนด์ คอมมูนิค เอ็กซ์เพรส จำกัด (ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยทีมผู้บริหารทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทย) ผู้ผลิตนิตยสาร DACO ทั้งฉบับภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

ดาโกะไทยนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ทั้งการท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรม และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ สำหรับคนอยากรู้เรื่องญี่ปุ่น ตามสโลแกนที่ว่า “นิตยสารสำหรับคนอยากรู้เรื่องญี่ปุ่น”

วางแจกฟรีทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามจุดแจกต่างๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เช่น ร้านอาหาร, ร้านหนังสือ, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นต่างๆ, ซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่น เป็นต้น

ดูจุดแจกดาโกะไทย