วิธีง่ายๆ ที่จะทำให้ห่างไกลจากเชื้อโรคต่างๆ ได้ดีในระดับหนึ่งสำหรับคนญี่ปุ่น คือการล้างมือให้สะอาด ถูกวิธี และสม่ำเสมอ เมื่อกลับมาถึงบ้าน หรือก่อนทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ก่อนหยิบจับอาหารหรือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้นไอเดียง่ายๆ จากโรงเรียนประถมญี่ปุ่น ที่จะทำให้การล้างมือให้สะอาด และสะดวกยิ่งขึ้นนั่นก็คือการใส่สบู่ล้างมือไว้ในตาข่ายที่ใช้สำหรับใส่ส้มหรือผักผลไม้แล้วผูกติดไว้กับก๊อกน้ำเลย ประหยัดแสนประหยัดเพราะใช้ตาข่ายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ แถมใช้เศษสบู่ที่ใช้จนเหลือก้อนเล็กๆ มาใส่ถุงตาข่ายรวมๆ กัน ก็สามารถใช้ได้จนหมดก้อนแม้จะเหลือก้อนเล็กขนาดไหนก็ตาม เรียกว่าสะดวก สะอาดและประหยัดได้ในคราวเดียวกันจริงๆ

views