เพราะหากเป็นถ้วยที่มีหูจับแล้ว
เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าของในถ้วยร้อนแค่ไหน
และถ้าหากเผลอดื่มไปเลยอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
ดังนั้น ชาวญี่ปุ่นจึงใช้เหตุผลนี้ในการทำถ้วยที่ไม่มีหูจับ เพราะเมื่อเวลาก่อนจะดื่มของในถ้วยนั้น
ชาวญี่ปุ่นจะใช้ฝ่ามือจับไปที่ถ้วยก็จะสามารถรับรู้อุณหภูมิของน้ำร้อนในถ้วยได้
จะได้ไม่ดื่มขณะที่น้ำร้อนเกินไป
ช่างเป็นประเทศที่ช่างคิดและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ!!!

views