ตลาด 100 กิโล ครั้งที่ 13
ภายใต้ความร่วมมือกับ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
วัน เวลา: อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 10.00 – 19.00 น.
สถานที่: ลานหน้าโรงแรมแชงกรีลา ฝั่งกรุงเทพฯวิง
[เดินทางสะดวก ร่วมใช้รถโดยสารสาธารณะ โดย BTS ลงสถานีสะพานตากสิน
หากนำรถมาขนซื้อของจำนวนมาก จอดรถที่โรงแรม]

สุขสำราญกับแหล่งอาหารใกล้บ้าน
ทุกๆ ผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อหามารับประทาน มักจะมาพร้อมกับรอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint)
ยิ่งผลิตภัณฑ์หรืออาหารเหล่านั้นอยู่ห่างไกลจากจุดเริ่มต้นการผลิตมากเท่าไหร่ ปริมาณ Carbon Footprint
และผลกระทบต่อโลกก็จะยิ่งมากขึ้น เพียงแค่เราช่วยกันเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรง
เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลือนโลก เพื่อลดปริมาณ “Food Kilometers”
โดยการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ที่เกิดจากการขนส่งอาหาร ทั้งทางเครื่องบิน รถบรรทุก เรือ และ รถไฟ

ทั้งหมดนี้คือแนวคิดของ “ตลาด 100 กิโล” โดยเราได้ทำการคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่ผลิตและเพาะปลูก
ยู่ภายในพื้นที่โดยรอบ ไม่เกิน 100 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ และ จัดตั้งตลาดนัดในเมืองให้กับเกษตรกรเหล่านี้

เราได้สร้างจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ระหว่างชาวกรุงเทพและผู้ผลิตสินค้า ดังนั้น “ตลาด 100 กิโล”
จึงเป็นที่ๆทุกคนจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี
และยังได้ร่วมสนับสนุนเกษตรกรผู้ที่ผลิตสินค้าด้วยใจเหล่านี้อีกด้วย

มาชม มาช็อปที่ “ตลาด 100 กิโล”
เริ่มต้นการเดินทางเพื่อลดประมาณ “Food Kilometers”
สุขสำราญกับแหล่งอาหารใกล้บ้าน

views