ทริปบินตรงออนทัวร์คันไซ…ไปด้วยตัวเอง เกิดจากความร่วมมือของสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัดให้บริการเส้นทางการบินระยะไกลสายการบินแรกของประเทศไทย บินตรงจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯไปยังโอซาก้า (ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ) แถมยังสามารถเลือกที่นั่งที่ต้องการได้ล่วงหน้าด้วยบริการเสริมพิเศษ (รวมถึง Premium Seat ที่มีพื้นที่วางขากว้าง หรือที่นั่งในโซน Quiet Zone) ทริปนี้เราออนทัวร์ไป 3 จังหวัดจากทั้งหมด 7 จังหวัดในภูมิภาคคันไซมีที่ไหนเด็ด และที่ไหนพลาดไม่ได้เก็บกระเป๋าแล้วตามเรามา…

osaka1

osaka3osaka2

views